dziennik elektroniczny

Gimnazjum nr 36

Aktualna oferta

Aktualna oferta dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Uczniowie tej klasy realizują program innowacyjny z języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Oprócz podstawy programowej wprowadzamy dodatkowe tematy z: 
- komunikacji (kładziemy nacisk na swobodną konwersację), 
- gramatyki (struktury gramatyczne na zaawansowanym poziomie), 
- słownictwa (znacznie wykraczające poza podstawę programową). 
Oglądamy filmy i spektakle teatralne w oryginalnej wersji językowej. Organizujemy warsztaty i obozy językowe.

Corocznie w klasach pierwszych odbywają się następujące imprezy:

  • Europejski Dzień Języków Obcych w Krakowie,
  • Dzień Angielski w Gimnazjum nr 36,
  • Dzień Amerykański w Gimnazjum nr 36 - przygotowanie prezentacji,        
  • Szkolne obchody Dnia Św. Patryka,      
  • World Press Photo - wystawa fotografii prasowej,        
  • Teatr Angielski,        
  • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego,        
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,        
  • Festiwal Filmów Dziecięcych,        
  • Lekcja języka angielskiego w restauracji amerykańskiej,        
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,        
  • Wizyta w British Council,        
  • Zwiedzanie Krakowa w języku angielskim - Droga Królewska,        
  • W klasach drugich umożliwiamy uczniom przygotowanie projektu edukacyjnego w języku angielskim.
 

 

Program innowacji przeznaczony jest do realizacji w szkole na zajęciach edukacyjnych z języka niemieckiego lub francuskiego w klasach 1-3 gimnazjum. Na realizację treści zawartych w programie klasa pierwsza ma przeznaczone dwie dodatkowe godziny zajęć tygodniowo a klasa druga jedną godzinę dodatkową. Program językowy realizowany będzie w oparciu o metody aktywizujące, lekcje kulturowe, wycieczki fakultatywne, wyjazdy zagraniczne, współpracę z instytutami językowymi i konsulatami. 
Zwiększona liczba godzin umożliwi podnoszenie umiejętności komunikacyjnych wśród uczniów oraz rozszerzenie wiadomości z dziedziny kultury, historii, geografii krajów niemieckiego lub francuskiego obszaru językowego, a treści realizowane na dodatkowych zajęciach językowych pozwolą uczniom poszerzyć zakres słownictwa i struktur gramatycznych oraz zdobycie wiedzy praktycznej o świecie. 
Uczniowie chcący rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania ARTYSTYCZNE mogą uczestniczyć w realizowanym od wielu lat programie taneczno-teatralnym. Współpracujemy z aktorami, tancerzami i choreografami z krakowskich teatrów. Dodatkowo odbywają się: warsztaty teatralne i taneczne oraz spektakle z udziałem uczniów. 

 

 

Klasa realizuje dwa, powiązane ze sobą programy autorskie: języka angielskiego i krajoznawczo-turystyczny.
Klasa powstała z myślą o uczniach zainteresowanych turystyką i krajoznawstwem oraz praktycznym zastosowaniem języka angielskiego pod kątem turystyki.
W ramach dodatkowych godzin języka angielskiego (5 godzin tygodniowo) uczniowie: 

 • wzbogacają struktury gramatyczne i słownictwo z zakresu turystyki np. podróżowanie, hotel, restauracja, szpital,
 • biorą udział w wycieczkach tematycznych np. zwiedzanie Krakowa w języku angielskim, wizyta na lotnisku 
 • uczestniczą w warsztatach językowo-krajoznawczych z obcokrajowcami 
 • praktycznie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności podczas wyjść i wycieczek
 • pracują z oryginalnymi materiałami np. przewodniki, informatoryw  
 • ramach realizacji programu krajoznawczo-turystycznego oferujemy: 
  • poznawanie walorów turystycznych Krakowa i okolic (wycieczki piesze, rowerowe, gry terenowe, edukacyjne gry miejskie),  
  • regionalne wycieczki krajoznawcze, 
  • wycieczki zagraniczne,
  • lekcje kulturowe,
  • konkursy fotograficzne, 
  • wyjazdy narciarskie.
  • udział w cyklicznych imprezach kulturalnych: Noc Naukowców, Noc Muzeów, Festiwal Nauki itp.
  • wykłady, pokazy multimedialne, warsztaty o charakterze turystyczno-krajoznawczym
 

kontakt
pic

Dzwonki
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

 Galerie
pic
pic
pic
więcej galerii