dziennik elektroniczny

Gimnazjum nr 36

mundurowe

Aktualna oferta dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

 

Corocznie w klasach pierwszych odbywają się następujące imprezy:

1.Europejski Dzień Języków Obcych w Krakowie

2.Dzień Angielski w Gimnazjum nr 36

3.Dzień Amerykański w Gimnazjum nr 36 - przygotowanie prezentacji

4.Szkolne obchody Dnia Św. Patryka

5.World Press Photo - wystawa fotografii prasowej

6.Teatr Angielski

7.Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

8.Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

9.Festiwal Filmów Dziecięcych

10.Zwiedzanie Cmentarza Rakowickiego w języku angielskim

11.Lekcja języka angielskiego w restauracji amerykańskiej

12.Warsztaty kulturoznawcze o Irlandii.

13.Lekcja chemii i matematyki z elementami języka angielskiego

 

Corocznie w klasach drugich odbywają się następujące imprezy:

1.Europejski Dzień Języków Obcych w Krakowie

2.Dzień Angielski w Gimnazjum nr 36

3.Dzień Amerykański w Gimnazjum nr 36 - oglądanie prezentacji uczniów klas 1.

4.Szkolne obchody Dnia Św. Patryka

5.World Press Photo - wystawa fotografii prasowej

6.Teatr Angielski

7.Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

8.Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

9.Wizyta w British Council

10.Zwiedzanie Krakowa w języku angielskim - Droga Królewska

 

W klasach drugich umożliwiamy uczniom przygotowanie projektu edukacyjnego w języku angielskim.

 

Corocznie w klasach trzecich odbywają się następujące imprezy:

1.Europejski Dzień Języków Obcych w Krakowie

2.Dzień Angielski w Gimnazjum nr 36

3.Dzień Amerykański w Gimnazjum nr 36 - oglądanie prezentacji uczniów klas 1.

4.Szkolne obchody Dnia Św. Patryka

5.World Press Photo ? wystawa fotografii prasowej

6.Teatr Angielski

7.Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

8.Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

9.Próbny egzamin gimnazjalny

10.Zwiedzanie Krakowa w języku angielskim ? Kazimierz

 

Oprócz imprez cyklicznych, urozmaicamy lekcje oglądając filmy w oryginalnej wersji językowej, słuchając piosenek w języku angielskim i czytając fragmenty prozy i poezji anglojęzycznej. Wychodzimy również na filmy, wystawy i warsztaty kulturoznawcze. 

Organizujemy także liczne konkursy języko- lub kulturoznawcze na poziomie szkolnym, międzyszkolnym i ogólnopolskim. 

Do tej pory uczniowie Gimnazjum nr 36 brali również udział w spotkaniach z młodzieżą z Niemiec, Holandii i Francji (wizyta uczniów niemieckich i holenderskich w Polsce, wyjazd gimnazjalistów do Francji). 

Jesteśmy otwarci na propozycje Rodziców w kwestiach organizacji obozów językowych w kraju i za granicą. 

Nauczyciele są egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

Oferta klasy skierowana jest dla uczniów z wrażliwością artystyczną, otwartych na świat, kulturę 

i sztukę. Stwarzamy możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych. 

W klasie realizowany jest program taneczno-teatralny. Współpracujemy z aktorami, tancerzami

 i choreografami z krakowskich teatrów. Dodatkowo odbywają się:

warsztaty teatralne, lalkarskie, taneczne,

spektakle z udziałem wszystkich uczniów,

plenery malarskie,

układy choreograficzne o różnej skali trudności.

 

Corocznie w klasach pierwszych odbywają się następujące imprezy:

1.Przygotowanie układu tanecznego z udziałem wszystkich uczniów klasy

2.Przygotowanie spektaklu z udziałem wszystkich uczniów klasy

3.Kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu na lekcjach wychowania fizycznego poprzez:

nauka i doskonalenie tańców standardowych  (walc wiedeński, walc angielski, tango, quickstep, fokstrot)

elementy gimnastyki ogólnorozwojowej

podstawy klasyki

 

Corocznie w klasach drugich odbywają się następujące imprezy:

1.Przygotowanie układu tanecznego z udziałem wszystkich uczniów klasy

2.Przygotowanie spektaklu z udziałem chętnych uczniów klasy( polonista)

3.Kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu na lekcjach wychowania fizycznego poprzez:

nauka i doskonalenie tańców latynoamerykańskich( samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive)

elementy gimnastyki akrobatycznej

4.Zwiedzanie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z przewodnikiem

 

Corocznie w klasach trzecich odbywają się następujące imprezy:

5.Przygotowanie układu tanecznego z udziałem wszystkich uczniów klasy

6.Przygotowanie spektaklu z udziałem chętnych uczniów klasy (polonista)

7.Kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu na lekcjach wychowania fizycznego poprzez:

naukę i doskonalenie podstawowych kroków salsy i rock & rolla fitness 

 

Dodatkowo dla zainteresowanych osób w klasach I-III płatne wyjścia i warsztaty.

Wyjście do Opery Krakowskiej

Wyjście do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Wyjście do teatru

Warsztaty artystyczne: tworzenie biżuterii, technika decoupage

Warsztaty teatralne: spotkanie z aktorem scen krakowskich,

Warsztaty taneczne

 

Ostatnie przedsięwzięcia klas taneczno-teatralnych:

"Kolczyki Izoldy" I. K. Gałczyńskiego przygotowany przez aktora Tadeusza Łomnickiego

"Brytan Bryś" A. Fredry przygotowany przez aktora Marka Pysia

"Dziady" A. Mickiewicza  przygotowany przez polonistę Piotra Żądło

 

W tym roku trwają przygotowania do spektaklu:

"Klasa z Marsa" przygotowana przez aktorkę Sławę Bednarczyk

"Lekcja" przygotowana przez polonistę Piotra Żądło

 

Klasa o profilu taneczno-teatralnym daje możliwość rozwinięcia własnych pasji, zaprezentować swoje uzdolnienia taneczno-aktorskie, wokalne. Otwiera uczestników klasy na świat, kulturę 

i sztukę.

 

Oferta klasy skierowana jest dla uczniów zainteresowanych turystyką, przyrodą 

i poznawaniem świata, a także preferujących aktywny styl życia. W ramach realizacji programu oferujemy:

poznanie walorów turystycznych Krakowa i okolicy (wycieczki piesze, rowerowe, gry terenowe),

wycieczki krajoznawcze,

wycieczki zagraniczne,

konkursy fotograficzne dokumentujące wycieczki,

dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej oraz nowoczesnych metod prezentacji zdjęć,

wyjazdy narciarskie.

Uczniowie tej klasy będą mieli okazję do pogłębienia wiedzy na temat tożsamości narodowej i szczególnych miejsc związanych z historią Polski. 

 

Corocznie w klasach pierwszych odbywają się następujące imprezy:

1.Realizacja gry terenowej "Kraków - swego nie znacie"- Droga Królewska 

2.Realizacja innych gier i zabaw terenowych miejskich - znane postacie w Krakowie

3.Kilkudniowy, górski wyjazd integracyjny 

4.Spacery krajoznawcze - poznanie najbliższej okolicy (osiedle, dzielnica)

(osiedle Dywizjonu 303, II Pułku Lotniczego, Muzeum Lotnictwa, byłe lotnisko w Czyżynach, forty dawnej Twierdzy Kraków , zabytki architektury i przyrody na terenie Nowej Huty )

5.Spacery turystyczno-krajoznawcze - kopce krakowskie: Krakusa, Kościuszki, Piłsudskiego, Wandy 

6.Gotyk w Krakowie

7.Zielony pierścień Krakowa

8.Wycieczka rowerowa 

9.Warsztaty fotograficzne

10.Udział w cyklicznych imprezach: Noc Naukowców, Noc Muzeów, Festiwal Nauki itp

11.Wystawy stałe i czasowe w muzeach, imprezy kulturalne o charakterze okolicznościowym

12.Wykłady, pokazy multimedialne, warsztaty o charakterze turystyczno -krajoznawczym

13.Wyjazdy narciarskie

 

Corocznie w klasach drugich odbywają się następujące imprezy:

1.Realizacja gier i zabaw terenowych miejskich - znane postacie w Krakowie 

2.Realizacja gier i zabaw terenowych miejskich z wykorzystaniem mapy miasta

3.Kilkudniowa wycieczka z  elementami turystyki kwalifikowanej

4.Renesans i barok w Krakowie

5.Krakowskie parki: Planty, Błonia, Park im H.Jordana, Park Krakowski, park Bednarskiego.

6.Wycieczka jednodniowa do Dolinek Podkrakowskich ? przygotowanie gry terenowej ? wykorzystanie mapy, kompasu

7.Wycieczka rowerowa 

8.Udział w cyklicznych imprezach: Noc Naukowców, Noc Muzeów, Festiwal Nauki itp

9.Wystawy stałe i czasowe w muzeach, imprezy kulturalne o charakterze okolicznościowym

10.Wykłady, pokazy multimedialne, warsztaty o charakterze turystyczno -krajoznawczym

11.Możliwość wyjazdu zagranicznego ? jeśli rodzice podejmą taką decyzję lub wycieczka do Warszawy.

12.Wyjazdy narciarskie

 

Corocznie w klasach trzecich odbywają się następujące imprezy:

1.Realizacja gier i zabaw terenowych miejskich - znane postacie w Krakowie 

2.Realizacja gier i zabaw terenowych miejskich z wykorzystaniem mapy miasta

3.Spacery turystyczno ? krajoznawcze po Krakowie i okolicach 

Kazimierz, Bulwary Wisły, Krakowski Szlak Techniki, Kraków XIX wieczny

4.Wycieczka jednodniowa w okolice Krakowa połączona z pieszą wędrówką

5.Gry i zabawy terenowe ( bieg na orientacje, podchody itp)

6.Wycieczka rowerowa do Tyńca lub do zamku w Korzkwi

7.Udział w cyklicznych imprezach: Noc Naukowców, Noc Muzeów, Festiwal Nauki itp

8.Wystawy stałe i czasowe w muzeach, imprezy kulturalne o charakterze okolicznościowym

9.Wykłady, pokazy multimedialne, warsztaty o charakterze turystyczno ?krajoznawczym

10.Możliwość wyjazdu zagranicznego ? jeśli rodzice podejmą taką decyzję lub wycieczka 

do Warszawy.

11.Wyjazdy narciarskie

 

Corocznie w klasach pierwszych odbywają się następujące imprezy:

1.Programowanie w języku C++

2.Przygotowanie do egzaminów ECDL

3.Szkolny konkurs fotograficzny.

4.Szkolny konkurs plastyczny

 

Corocznie w klasach drugich odbywają się następujące imprezy:

1.Wykonanie audycji radiowej/pliku dźwiękowego

2.Konkurs programowania w C++

3.Przygotowanie do egzaminów ECDL

4.Egzaminy ECDL dla osób chętnych

5.Udział w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

 

Corocznie w klasach trzecich odbywają się następujące imprezy:

1.Egzamin ECDL dla osób chętnych

2.Przetwarzanie filmów

3.Tworzenie własnej strony internetowej

4.Próbny egzamin gimnazjalny

5.Udział w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

W trakcie trwania nauki uczniowie mogą uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). Zaświadcza on, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań komputerów i technologii informatycznej:

1.Podstawy technik informatycznych 

2.Użytkowanie komputerów 

3.Przetwarzanie tekstów 

4.Arkusze kalkulacyjne 

5.Bazy danych 

6.Grafika menedżerska i prezentacyjna 

7.Usługi w sieciach informatycznych 

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób: 

szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy; 

powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim); 

poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów; 

poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich. 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy: 

przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; 

podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; 

wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; 

opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów; 

umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. 

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

Koszt wydania certyfikatu i 7 egzaminów wynosi 398 PLN na osobę , a z kartą plastikową 423 PLN (dane ze stycznia 2012) i byłby opłacany przez rodziców.

Więcej informacji na stronie http://www.ecdl.com.pl.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. 

 

Jeżeli lubisz ruch, rywalizację i drzemie w Tobie duch sportowca, chcesz poznać i podnieść swoje umiejętności  to zapraszamy do klasy z rozszerzonym programem sportowym z tenisa stołowego, tenisa ziemnego oraz badmintona.

 

CEL GŁÓWNY

nauczanie i propagowanie: tenisa stołowego, tenisa ziemnego oraz badmintona

stwarzanie warunków do odkrywania swoich uzdolnień  i  zainteresowań , przygotowujących do indywidualnej aktywności fizycznej

 

W PROGRAMIE

nauczanie poszczególnych elementów techniki gry

doskonalenie techniki

udział w zawodach jako zawodnik i obserwator

cykliczna organizacja turniejów tenisa stołowego o Puchar Dyrektora ZSO nr 14

planowana cykliczna organizacja turniejów w badmintonie

zawody międzyklasowe w tenisie ziemnym

 

PONADTO

Nauka i doskonalenie w innych dyscyplinach sportu, w ramach sportów uzupełniających (lekkoatletyka, gry sportowe)  na boisku wielofunkcyjnym  w okresie letnim oraz pod "balonem" w okresie zimowym i w hali sportowej.

 

PROWADZĄCY

Mistrz Polski w tenisie stołowym i trener ekstraklasowej drużyny "Podgórze - Kraków" Zbigniew Kostuch oraz  nauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum 36 w Krakowie.

 

kontakt
pic

Dzwonki
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

 Galerie
pic
pic
pic
więcej galerii